L'ORNITONIGMA

dimecres, 24 de juliol de 2013

Males arts, bona sort


Fa uns dies llegia al web de SEO/BirdLife que el 28% de les 346 espècies d’aus marines del planeta estan amenaçades segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), i un altre 10% de les espècies estan catalogades com a ‘Quasi Amenaçades’”. Una d’aquestes espècies freqüenta el litoral català gairabé tot l’any. Es tracta de la baldriga balear (Puffinus mauretanicus), una espècie endèmica de les Illes Balears amb poc més de 2000 parelles reproductores. Ja han abandonat la Mediterrània i aquests dies les estic veien, sobretot joves, per les Rías Baixas gallegues en la seva migració cap les àrees d'alimentació del Golf de Biskaia.Les amenaces, sobre aquesta i d’altres espècies, són diverses, però totes tenen en comú un origen antròpic de forma directa o indirecta. La captura accidental en arts de pesca és una de les causes de mortalitat no natural més important. BirdLife International estima al voltant de 200.000, el nombre d’aus marines que cada any moren a Europa per aquest motiu. Recentment la Comissió Europea ha impulsat un Pla d’Acció per tal de minimitzar el problema. En aquest PA es contempla la intervenció imprescindible del col·lectiu de pescadors. Mentre no hi estiguin prou implicats i concienciats, continuaran passant coses com les que es mostren al video següent.

El 17 de juliol tornaven un grup de gent de una sortida pelàgica a bord de la Chasula. A l'entrada de la ria d'Arousa van veure un mascarell enganxat a un aparell. Vam aconseguir capturar-lo i prodecir a la seva lliberació. Esperem que amb treballs de conciènciació vagin desapareixent aquestes males pràctiques.