L'ORNITONIGMA

dissabte, 15 de setembre de 2007

Hippolais pallida vs Hippolais opaca

El mateix dia que vaig concloure amb la determinació específica del sílvid observat dies enrere a Sant Adrià de Besòs, vaig fer pública l'observació mijantçant el fòrum "Auscat" com a Hippolais pallida.
En Ferran López en va recordar una cosa que jo havia passat per alt: "després dels darrers canvis taxonòmics Hippolais pallida i Hippolais opaca estan separats, deixant a la darrera "opaca" com a reproductor al sud d'espanya"; i em va plantejar si havia pogut diferenciar a quina de les dues espècies pertenyia l'exemplar que jo havia vist.
En efecte, diferents estudis han revelat diferències entre els dos taxons a nivell d'ADN mitocondrial, vocalitzacions, conducta i morfologia, la qual cosa ha portat a la seva diferenciació específica. La primera, H. pallida, es distribueix pel sud-est d'Europa, l'Orient Mitjà i diverses zones de l'Àfrica entre l'est del Marroc i Eritrea. Se li reconèixen cinc subespècies: elaeica, reiseri, pallida, laeneni i alulensis. Per la seva banda, Hippolais opaca apareix com a reproductor a diferents punts del nord, est i sud de la Península Ibèrica i al nord de l'Àfrica, entre el nord-oest de Líbia i el Sahara Occidental. Es tracta, però, d'una espècie monotípica.
Després de consultar diversa bibliografia i tornar a repasar amb atenció les meves notes i els dibuxos fets al camp, vaig arribar a la conclusió que l'ocell era un Hippolais opaca. Amb tota la informació de que disposo sobre l'exemplar, prepararé una descripció per la seva anàl·lisi per part del Comité Avifaunístic de Catalunya (CAC), per tal de procedir, si procedeix, a la seva homologació.