L'ORNITONIGMA

dijous, 11 de desembre de 2008

Parc de Diagonal Mar (Barcelona)

Aquest migdia he fet una breu visita al Parc de Diagonal Mar (districte de Sant Martí, Barcelona). El més destacable ha estat una femella de Xarxet Anas crecca, associada a un nombrós grup d’ànecs collverds A. platyrhynchos. L’exemplar no estava alitallat i mostrava un comportament força desconfiat.

En conjunt vaig veure:

1) Xarxet Anas crecca: 1 femella2) Ànec collverd Anas platyrhynchos: 41
3) Martinet blanc Egretta garzetta: 2
4) Polles d’aigua Gallinula chloropus: 4
5) Gavina capnegra Larus melanocephalus: 7 adults
6) Gavina vulgar Larus ridibundus: 80
7) Gavià argentat Larus michahellis: 4
8) Cotorreta de pit gris Myiopsitta monachus: 2
9) Blauet Alcedo atthis: 1
10) Cuereta torrenterea Motacilla cinerea: 1
11) Pit-roig Erithacus rubacula: 3
12) Tallarol capnegre Sylvia melanocephala: 2
13) Mosquiter comú Phylloscopus collybita: 4

14) Mallarenga cuallarga Aegithalos caudatus: 2
15) Mallarenga blava Parus caeruleus: 1

Pel que fa a les anàtides introduïdes continuava l’adult de Cigne mut Cygnus olor; el nombre d’oques vulgars Anser anser, després de la temporada de reproducció ha passat a 10 ex. (els joves tenen capacitat de vol; ho he pogut comprovar “gràcies” a un noi que es va ficar a l’estany per tal d'espantar-los, i van volar uns 15 metres fins al centre de l’estany); ha desaparegut el mascle d’Ànec carolí Aix sponsa, així com un dels morells de plomall Aythya fuligula; també hi havia 6 ànecs domèstics blancs.