L'ORNITONIGMA

diumenge, 24 d’octubre de 2010

Migrants al Besòs

Cotxa cua-roja (esquerra) i Pit-roig (dreta)
En els darrers dies hi ha hagut interessants dades de migrants a l’àrea del Besòs. Cal destacar la important entrada de migrants que es va registrar el 14/10/10 es va registrar a l’entorn de la desembocadura. En un transecte d’1,83 km. vaig comptabilitzar fins a 206 Pit-roigs (Erithacus rubecula), i altres migrants en nombres molt més modestos com ara 6 titelles (Anthus pratensis), 1 Cotxa blava (Luscinia svecica), 14 cotxes cua-rojes (Phoenicurus phoenicurus), 13 cotxes fumades (P. ochruros), 4 Bitxac comú (Saxicola torquatus), 6 tords (Turdus philomelos), 6 boscales de canyar (Acrocephalus spirpaceus), 20 tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), 1 Tallarol gros (S. borin), 2 tallarols de garriga (S. cantillans), 27 mosquiters comuns (Phylloscopus collybita), 2 mosquiters de passa (P. trochilus), 1 Papamosques gris (Muscicapa striata), 4 mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), 1 Pinsà (Fingilla coelebs), 1 Passarell (Carduelis cannabina)

Mastegatatxes
El 19/10/10, en Xavi Larruy va veure una Guatlla (Coturnix coturnix), 13 aloses (Alauda arvensis) migrant, 1 Tallarol de garriga, 2 teixidors (Remiz pendulinus), un Lluer (Carduelis spinus),  i un Cruixidell (Emberiza calandra)

Fa uns dies, en Xavi va registrar els primers repicatalons (E. Schoeniclus) de la temporada i a la desembocadura el 20/10/10 vaig veure un parell de gratapalles (E. Cirlus), també els primeres que s’hi veuen. A més a més, dues orenetes (Hirundo rustica) ahir 23/10/10 i s’ha registrat entrada de reitons (Regulus regulus) als parcs del voltant, un al parc de la Pau, que va veure el Xavi fa uns dies i 3 (2 al parc de la Pau i 1 al parc del Litoral) ahir 23 d’octubre. Finalment comentar que la Cotxa blava de la desembocadura es va veure fins abans d’ahir.

Cotxa blava (mascle)Pel que fa a aquàtiques destacar l’observació a la desembocadura d’una Xivita (Tringa ochropus), algun grupet de corriols petits (Charadrius dubius) i el Martinet ros que encara romà a la desembocadura (un dels dos que hi havia). També un adult de Gavina corsa (Larus audouinii) que porta uns dies sedimentat a la desembocadura. Però la notícia més interessant és el jove de Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) que vaig veure ahir a la desembocadura i que suposa el primer registre de tardor per l’espècie.

Per últim, vull destacar l'observació d'un Mussol emigrant (Asio flammeus) en migració activa sobre el mar (Xavier Larruy).