L'ORNITONIGMA

dimarts, 25 de març de 2008

Historials de Gavina corsa (X7U i ASRZ)

Podeu consultar els historials de les Larus audouinii amb anellades amb PCV amb codi X7U i ASRZ a següent enllaç:

http://ausalbarcelons.blogspot.com/2008/03/lectures-de-anella-de-gavina-corsa.html