L'ORNITONIGMA

dijous, 5 de juny de 2008

Informe sobre la qualitat dels rius a Barcelona

La Diputació de Barcelona ha posat a disposició pública els informes relatius a l'any 2006 sobre la qualitat dels rius de la demarcació de Barcelona. Ho podeu cosultar al següent enllaç: http://ecobill.diba.cat/. El citat informe recull les dades sobre les cinc conques del territori: Llobregat, Besòs, Foix, Ter i Tordera, on s'estudien diferents paràmetres físico-químics que donen una idea de l’estat ecològic del riu i dels seus afluents.

Pel que fa al ríu Besòs, especialment al tram baix, el panorama no és gaire bo. La majoria dels índexs apunten cap a una important alteració i, segons quins, cap a una degradació extrema. No obstant això, la comparació de dades històriques permet apreciar una certa mijora en determinats paràmetres, en tant que d’altres continuen en una situació igual o encara pitjor, tal és el cas de kla situació del bosc de ribera.
Esperem que futures intervencions resultin positives. De mica en mica se'n va fent camí, però els avenços són molt lents. Tanmateix ja és força important que les administracions mirin cap al ríu i tractin de millorar-lo, però si us plau que es faci sempre pel interés del ríu, que al cap i a la fi és l'interés que ens beneficia a tots.