L'ORNITONIGMA

diumenge, 22 de juny de 2008

Observació de marines des de Premià de Mar

Entre mitjans de maig i primers de juny vaig fer tres jornades d’observació d’ocells marins (13 i 21/05/08 i 05/06/08) des del dic del port de Premià de Mar. El primer dia el control va tenir una durada de 2 h., (a partir de les 17:20 h.), el segon de 2 h. i mitja (a partir de les 17:15 h.) i l’últim d’1 h. i mitja (a partir de les 16:15 h.; en aquesta ocasió vaig començar abans i acabar primer degut a les fortes tempestes que van caure a la zona a mitja tarda). Pel que fa a les condicions meteorològiques, les dues primeres jornades, 13 i 21 de maig, es van caracteritzar per cels poc ennovulats sense ruixats i amb vents fluixos de component variable; mentre que la jornada del dia 5 de juny va destacar per cel molt ennovulat amb ruixats intermitents que finalment van esdevenir en una forta tempesta.

En conjunt vaig registrar un total de 577 ex. de 15 espècies d’ocells marins (els moviments del gavians argentats de potes grogues Larus michahellis no es varen comptabilitzar; tampoc estan inclosos els exemplars sedimentats, que sí s’esmenten a la descripció).

DESCRIPCIÓ PER ESPÈCIES

Procelariformes

Vaig registrar 447 ex. de 4 espècies diferents.

1) Baldriga cendrosa Calonectris diomedea: Va ser l’espècie més nombrosa amb el 53,02 % del total d’efectius. El 67,93 % va passar el dia 21/05/08. A excepció del dia 13/05/08 (tant sols el 11 % dels efectius), en què la direcció de vol predominant va ser cap al nord (8 % de les aus), els desplaçaments els realitzaven majoritàriament en direcció sud. La jornada més interessant va ser el 21/05/08 amb 155 ex. El dia 05/06/08 hi havia un grup de 22 ex. sedimentats front la platja de Premià.

2) Baldriga balear Puffinus mauretanicus: Va ser la segona espècie en importància amb el 42,5 % del total. El flux més important va tenir lloc el dia 05/06/08, quan varen passar el 58,42 % dels efectius, el 93, 7 % en direcció sud.

3) Baldriga mediterrània Puffinus yelkouan: La més escasa de les baldrigues amb tant sols un ex. el 13/05/08 i 4 el 21/05/08 volant cap al sud. A banda, vaig observar 9 ex. no identificats a nivell específic (mauretanicus/yelkouan).

4) Ocell de tempesta Hidrobates pelagicus: El 21/05/08 vaig observar 4 ex. cap al sud (un dels quals va tombar cap al nord), i el 05/06/08 en vaig veure dos volant cap al nord.

Pelecaniformes

Vaig registrar entre 13 i 21 ex. de dues espècies:

1) Mascarell Morus bassanus: Unicament present a les dues primeres jornades: i en nombre molt baix: 3-5 ex. el 13/05/08 i 10-14 ex. el 21/05/08. La majoria eren aus inmadures, només vaig veure 3 adults. Pel que fa als moviments, resultava difícil diferenciar si es tractava de migració activa o bé eren desplaçaments a la recerca d’aliment, d’aquí aquests intervals en la quantitat d’exemplars.

2) Corb marí emplomallat Phalacrocorax aristotelis: Vaig registrar dues aus inmadures, una volant cap al nord el 21/05/08 i una altra en direcció sud el 05/06/08.

Charadriformes

El grup més nombrós pel que fa a la varietat d’espècies, i també el que va donar les observacions més interessants.

Stercoraridae

Varen aparèixer dues espècies: un Paràsit gros Stercorarius skua el 05/06/08; i 2 paràsits de cua ampla Stercorarius pomarinus, un adult de fase clara el 21/05/08 i un ex. de 3er estiu de fase clara el 05/06/08, ambdos volant en direcció nord.Stercorarius pomarinus. Dibuix fer a partir de les dades preses durant l'observació.


Laridae

Varen aparèixer tres espècies:

1) Gavina capnegra Larus melanocephalus: En migració activa vaig registrar un ex. de 1er estiu el 21/05/08 volant cap al nord i un grup de 13 ex. (12 de 1er estiu i un de 2n estiu) el 05/06/08 en direcció sud. El 13 de maig 3 ex. de 1er estiu s’alimentaven front la platja de Premià.

2) Gavina riallera Larus ridibundus: El 13/05/08 varen passar 2 ex. de 1er estiu en direcció nord i un altre el 21/05/08.

3) Gavina corsa Larus audouinii: A banda dels exemplars sedimentats, vaig registrar moviments de exemplars, sempre en direcció sud, cada jornada: 6 ex. el 13/05/08, 9 ex. el 21/05/08 i 1 ex. el 05/06/08. Tots eren inmadurs.

Sternidae

Per últim, la presència de xatracs va ser molt escasa. Vaig registrar les dues espècies més habituals.

1) Xatrac bec-llarg Sterna sandvicensis: Tot i que va aparèixer en les tres jornadas, sempre va resultar molt escàs i la possible migració activa també podria solapar-se amb moviments a la recerca d’aliment o bé cap a dormidors o zones de repós.

2) Xatrac comú Sterna hirundo: 3 ex. el 13/05/08 (un en direcció nord i 2 en direcció sud).