L'ORNITONIGMA

dilluns, 17 de novembre de 2008

Aus marines al port de Barcelona

Ahir tocava observació de marines i vaig canviar la costa del Maresme per la barcelonina. Varen ser 2 h. 15' d'observació continuada des del trencaones del port de Barcelona. Entre les 14:45 i les 17:00 h. vaig registrar els moviments de 283 ex. de 9-10 espècies diferents.

Puffinus mauretanicus: 4 ex. en direcció nord.

P. yelkouan/mauretanicus: 2 ex. en direcció nord.

Morus bassanus: 57 ex. ( 82, 46% en direcció sud; totes aus adultes, tret 3 ex. de 3r cy i 1 ex. de 2n cy; en el primer quart d'hora va passar un grup de 32 ex. cap al sud; al port pescaven 3 ex. adults que no estan comptabilitzats al total).Phalacrocorax carbo: 13 ex. cap al sud; un grup de 10 ex.
Egretta garzetta: 2 ex. cap al sud.

Stercorarius parasiticus: 1 ex. inmadur de fase clara cap al nord.

Larus melanocephalus: 8 ex. adults cap al sud.

Larus ridibundus: 141 ex. majoritàriament cap al sud; el flux principal comença a partir de les 16:30 i podria estar relacionat amb la sortida de les aus que s'alimenten al riu Besòs i altres indrets cap als seus dormidors; a banda de les aus que es desplaçaven, a les 17:07 h. vaig comptar al voltant de 300 ex. sedimentats al est del trencaones, posiblement un dormidor.
Larus fuscus: 1 ex. de 1r hivern cap al nord.
Sterna sandvicensis: 17 ex., els moviments dels quals eren més aviat de caire local (a la recerca de preses).