L'ORNITONIGMA

dimecres, 7 de novembre de 2007

Desembocadura del Besòs, 31/10/07


Erithacus rubecula

Amb una mica d’enderreriment, publico les dades de la última visita a la desembocadura del riu Besòs (Sant Abrià de Besòs) recent arribat de les vacances.
El 31 d'octubre vaig recòrrer el Parc del Litoral i el dos primer trams del ríu, des de la desembocadura fins al pont del carrer Cristòfol de Moura. Al parc el més destacat, hi va ser l’observació d’una femella de Phoenicurus phoenicurus, citació ja una mica tardana. Vaig comptabilitzar, entre altres coses, un total de 6 Erithacus rubecula, 2 Turdus philomelos (els primers que veig a la zona) i 11 Phylloscopus collybita.

A la desembocadura hi havía dos Phalacrocorax carbo inmadurs (1ª citació d’aus sedimentades) al riu i un adult a la platja. També 2 Alauda arvensis (a veure si alguna s’hi queda a invernar) i al menys 14 Anthus pratensis i dos estols de Lluers Carduelis spinus: un de 14 ex. i un grupet de 2 ex. D'altra banda, els ànecs collverds comencen a ser-hi més freqüents (després de l’alta mortalitat dels últims mesos que pràcticament els va fer deixaparèixer). Entre el pont de la RENFE i el pont de Cristòfol de Moura hi vaig veure sis mascles i dues femelles. Les gralles Corvus monedula també es veuen més soviet i moltes vegades associades a Larus ridibundus, a les que de tant en tant empaiten i assetjen. No sé si aquest comportament estarà lligat a piratejar recursos tròfics o bé respon a una altra causa.
En breu hi tornaré. Ja haurien d'haver arribar algunes espècies com els gavots i els repicatalons. Sobre aquest últims veurem com és aquest hivern després de les obres de millora ambiental.