L'ORNITONIGMA

dissabte, 10 de novembre de 2007

Per les rodalies de Badalona

El 3 de novembre vaig fer el recorregut que de manera periòdica realitzo pels voltants del monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona), a l'extrem sud de la serralada de Marina, ja fora dels límits del parc natural. Transcorreix per un ambient mediterrani dominat per les brolles i les pinedes més o menys esclarissades.
Hi vaig arribar a mitja tarda. Només baixar del cotxe, vaig trobar un Puput Upupa epops, alimentant-se a la pista que porta fins el monestir. Durant tot el recorregut les espècies més abudants van ser el Tallarol capnegre Sylvia melanocephala amb 22 ex., el Pit-roig Erithacus rubecula (28 ex.) i el Mosquiter comú Phylloscopus collybita (10 ex.). Vaig detectar la presència de espècies pròpies de l'època, de les quals alguns exemplars hivernen a la zona, como ara l'Anthus pratensis (4 ex.), Phoenicurus ochruros (un mascle i una femella o jove), Sylvia undata (7 ex.), Fringilla coelebs (6 ex.) i Emberiza cia (un grup de tres ex. i dos grupets de 2 ex. cadascun). Molt escasa la presència de tords, tant sols un ex. de Turdus philomelos i 5 T. merula. Em va cridar l'atenció també la pràctica absència de fringílids residents. Al llarg del recorregut tant sols vaig poder detectar un petit grup de 6 Serinus serinus, 9 caderneres Caduelis carduelis i un solitari C. chloris. Ja posat el sol, em va acomiadar el cant del Mussol Athene noctua, des d'el seu solitari pi cremat que fa servir com talaia.

A l'endamà, em vaig apropar al Torrent de l'Amigó, un lloc molt recomanable de la Vall de Pomar (Badalona). La seva orientació ombrívola ha permès la formació d'una franja de bosc humit, on es conserven alzines i roures de grans dimensions barrejats amb pollancres, oms, àlbers i freixos. A aquesta part del recorregut, d'uns 700 m. hi vaig comptar fins a 32 pit-rojos Erithacus rubecula, que va ser, sens dubte, l'espècie més nombrosa. La seguia en abundància el Tallarol capnegre Sylvia melanocephala amb 19 ex. detectats i el Mosquiter Phylloscopus collybita amb 11 ex. A la zona més esclarissada i amb orientació sud-est hi vaig veure una parella de Cotxa fumada Phoenicurus ochruros i una femella de Saxicola torquatus. Pujant, a la vessant sud-est, hi ha una pineda de pi blanc amb brolles de caire molt més mediterrani. Aquí es concentraven els pinsans i vaig aixecar també un estol de 5 perdius Alectoris rufa. A la resta del recorregut, fins arribar a la font de l'Amigó, a més de les espècies ja esmentades, hi vaig registrar 6 Columba palumbus, 16 cotorretes de pit gis Myiopsitta monachus, 2 Picus viridis, un Troglodytes troglodytes, un Turdus merula, 2 T. philomelos, 7 Regulus ignicapillus y un R. regulus, 3 Parus cristatus, 2 P. major, 5 Aegithalos caudatus, 3 Garrulus glandarius, 3 Pica pica, un mascle de Serinus serinus cantant com un boig, un Carduelis spinus i un C. chloris.

Passada la font, s'entra en un ambient molt més sec dominat per comunitats arbustives mediterrànies amb taques de pi pinyoner. Aquí abundava el Tallarol capnegre (20 ex.); el Pit-roig però continuava sent força freqüent (20 ex.). De fet, al final, va ser l'espècie més vista. Aquest ja és un ambient més adient per la Tallareta cuallarga Sylvia undata. En vaig detectar 4 ex. Tanmateix es notava un empobriment pel que fa al número d'espècies. Tan sols es va detectar i femella de Xoriguer Falco tinnunculus aturada a un pi, 2 T. merula, 2 mallarengues blaves Parus caeruleus, 4 garces Pica pica, Fringilla coelebs (6 ex.), un Serinus serinus i Carduelis spinus (un ex. solitari i 3 ex. en vol cap al sud). La combinació de diferents comunitats vegetals, però, li dona a la zona un gran valor, i fa que espècies característiques d'àmbients forestals humits, convisquin en poc espai amb d'altras de zones més eixutes.

Aquesta va ser la segona visita al Torrent de l'Amigó. La primera la vaig fer el 07/10/07. Aleshores encara hi havia migrants de tardor i als canyissar de la riera hi vaig veure un Bec de corall senegalès Estrilda astrild ssp. Va ser molt interessant observar des de la Coscollada de l'Amigó (466 m. s.n.m.) el pas de rapinyaires i passeriformes (bàsicament orenetes). Entre les 12:15 h. i les 13:35 h. vaig comptar 3 Pernir apivorus, 3 Circus aeroginosus, 2 Accipiter gentilis, 2 A. nisus, 3 Buteo buteo i 4 Falco tinnunculus. Pel que fa a ocellets, espectacular el pas d'orenetes Hirundo rustica amb 909 ex.!! i barrejats al menys 183 Delichom urbicum. També hi havia algun Riparia riparia. A més a més van passar un grup de 19 Carduelis cannabina i a uns matolls es va aturar un Anthus trivialis.

1 comentari:

Anònim ha dit...

m'agrada molt el xoriguer