L'ORNITONIGMA

dilluns, 16 de febrer de 2009

Noves observacions al Besòs: Montcada i Reixac, 15/02/09

Com vaig comentar al post d’ahir referent a l’observació de Gavià caspi, el diumenge va ser un dia esplèndid al Besòs. Vaig recórrer el tram que hi ha entre el límit municipal de Santa Coloma de Gramanet i el nucli urbà de Montcada i Reixac. A part de les espècies habituals, varen destacar quatre observacions, que tot i no tenir gaire interés a nivell català, sí que ho tenen a nivell local.

D’una banda, va aparèixer, després d’un hivern d’extremada “sequera” ornitològica, el primer Becadell sord Lymnocryptes minimus de la temporada. Molt a prop, a un petit canyissar i associada a un grup de polles d’aigua, una Polla pintada Porzana porzana. Aquesta observació entra en la franja fenològica de l’espècie i la podem considerar com el tret de sortida de la migració prenupcial. Així doncs, hem d’estar a l’aguait perquè els bitxos ja comencen a pujar. I aquest fet sembla confirmar-ho la cada vegada més visible Cotxa blava Luscinia svecica, que de tenir un exemplar localitzat a un punt molt concret del riu, darrerament ha començat a observar-se més sovint a diferents llocs i variant la proporció de sexes. Ahir vaig veure una femella i un mascle, del qual podeu veure una fotografia.
L’altra espècie és la Griva Turdus viscivorus, que si bé és habitual a les zones properes muntanyenques i a d’altres indrets de la conca del Besòs, resulta molt rara en aquesta part. De fet, es tracta de la segona citació per a l’especie en aquest tram final del Besòs (l’altre va ser aquesta darrera tardor a la desembocadura, i n’hi ha una altra a un parc proper al riu).

Per últim, vaig veure dues fredalugues Vanellus vanellus, sedimentades a una illa a Montcada i Reixac. Aquesta és una espècie molt escassa i de presència molt irregular, que compta amb un petit contingent d’hivernants aigües a munt. La manca d’espais adients a la riba possiblement sigui un dels motius que expliquin la seva escassesa.
Quant a ocells comuns, destacar la presència d’un petit grup de Repicatalons Emberiza schoeniclus a Montcada i l’observació de diversos exemplars solitaris a altres trams del riu. Això també és un indici de què algunes espècies ja comencen a moure’s, doncs es tracta d’una espècie molt escassa a la zona, de difícil detecció, i molt localitzada.
Ja sabeu, doncs, mantingueu els ulls ben oberts perquè la festa ja ha començat. Bona nit i bones obsaervacions.