L'ORNITONIGMA

dijous, 1 de maig del 2008

Delta del Llobregat (28/04/08)

El dilluns 28/04/08 vaig fer una visita al Remolar.Filipines (Delta del Llobregat). Va ser una tarda força entretinguda: 72 espècies observades tant sols des dels observatoris de la Maresma i la bassa de les Pollancres.

D’ànecs, com era d’esperar, l’espècie dominant era l’Ànec collverd Anas platyrhynchos, dels quals vaig comptar si més no 300 ex. A més més també hi havia un estol molt curiós d’Ànec blanc Tadorna tadorna, 16 ex.; quatre parelles i un mascle solitari d’Ànec grises Anas strepera, dos mascles i una femella de Xarxet A. crecca; un mascle de Xarrasclet A. querquedula; un mascle d’Ànec cullarot A. clypeata, una parella Xibec Netta rufina; i al braç de La Vidala, des del pont, vaig observar un mascle de Morrell de cap roig Aythya ferina.
Tadorna tadorna

Anas strepera, mascle.

Anas querquedula, mascle.

Netta rufina, mascle.
Netta ruffina, femella en segon pla.
A bassa de les Pollancres, hi vaig veure també una parella de Martinet menut Ixobrychus minutus, els primers que veig aquesta temporada; 2 inmadurs (2n any) de Martinet de nit Nycticorax nycticorax; i a la Maresma un Martinet ros Ardeola ralloides. Allí també hi havia un parell de capons reials Plegadis falcinellus i 5 flamecs Phoenicopterus roseus, un dels quals (un inmadur) estava anellat amb anella de lectura a distància de color blanc amb el codi X/AAP a la tíbia dreta i amb anella metàl·lica a l’esquerra.

Ixobrychus minutus, mascle.

Plegadis falcinellus

Phoenicopterus roseus
Aquests dies estem en un dels moments àlgids de la migració de limícols. La baixada del nivell de l’aigua va deixar aflorar extenses zones molt apropiades per la sedimentació d’aquestes aus. Tot i que el dia potser no era el més adient (els dilluns es nota l’efecte negatiu de l’arribada masiva dels visitants del cap de setmana), vaig comptabilitzar 375 exemplars de 19 espècies diferents. En total van ser 79 Cames llargues Himantopus himantopus (algunes emparellades i amb actitud territorial), 2 becs d’alena Recurvirostra avosetta, 8 perdius de mar Glareola pranticola, 16 corriols petits Charadrius dubius, 47 corriols grossos C. hiaticula, 3 corriols camanegres C. alexandrinus, 3 fredalugues Vanellus vanellus, 23 territs menuts Calidris minuta, 3 territs de Temminck C. temminckii, 31 territs becllargs C. ferruginea, 27 batallaires Philomachus pugnax, 2 becadells Gallinago gallinago, 2 gambes rojes pintades Tringa erythropus en plomatge nupcial, 13 gambes rojes T. totanus, una Siseta T. stagnatilis, 6 gambes verdes T. nebularia, 1 Xivita T. ochropus, 107 valones T. glareola (la quantitat més gran que n’he vist a la meva vida !!), i una Xivitona Actitis hypoleucos.
Recurvirostra avosetta

Himantopus himantopus, mascle.

Himantopus himantopus mascle defensant el territori front un Gavià argentat de potes grogues Larus michahellis.

Glareola pranticola
Tringa stagnatilis
Tringa glareola
Actitis hypoleucos

Finalment destacar la presència d’un Curroc Sterna nilótica i un Xaqtrac gros S. caspia.

Sterna nilotica (esquerra) i S. caspia (dreta)

Sterna caspia amb una Egretta garzetta en primer pla.