L'ORNITONIGMA

dijous, 9 de desembre de 2010

Obres al Parc Fluvial del Besòs


Duraran de desembre a març
 Comencen les obres del gasoducte al Parc Fluvial del Besòs
A finals de novembre van començar les primeres actuacions del projecte d'ENAGAS, S.A. per instal·lar una canonada de gas per tot el marge dret del Parc Fluvial del Besòs. L'objectiu del projecte en aquest tram, anomenat Ramal Besòs, és l'abastiment de gas als dos nous grups de la central tèrmica de cicle combinat del Besòs situats a Sant Adrià de Besòs.

Obres del gasoducte. Autor: AEN
El gruix més important de les obres en el parc es realitzarà en el període comprès entre el desembre de 2010 i finals de març de 2011 per tal d'evitar l'època de l'any amb més crescudes del riu, per aprofitar l'aturada biològica de les plantacions de canyís i per evitar l'època de reproducció de les aus.

En una primera fase s'executarà tot el tram de les zones humides del marge dret de Montcada i Reixac i de Santa Coloma de Gramenet. Al mateix temps s'iniciarà l'execució de les obres al tram de la zona d'ús públic en primer lloc en el sector comprès entre Baró de Viver i Bon Pastor; posteriorment es duran a terme les obres del tram d'ús públic comprès entre el Bon Pastor i la central de cicle combinat a Sant Adrià de Besòs.

Aquesta programació temporal en dos fases a la zona d'ús públic evitarà el tancament total de la zona d'ús públic del marge dret durant tot el període de les obres. Per tant, en breu es tancarà la zona d'ús públic del marge dret del Parc a Santa Coloma de Gramenet i Barcelona, i un cop acabades les obres s'obrirà aquest tram al públic i es procedirà a tancar la part de Sant Adrià de Besòs. En tot moment, el promotor de l'obra i l'òrgan gestor del parc fluvial estaran en contacte per garantir un ús segur del parc.

Un cop instal·lada la canonada, el promotor restaurarà les instal·lacions afectades tal com ja s'ha realitzat recentment en la zona de la desembocadura on ja es van executar les obres de connexió de la canonada de gas amb la central de cicle combinat.

Font de la informació
Parc Fluvial del Besòs
Data de la notícia
07/12/2010