L'ORNITONIGMA

dissabte, 19 de gener de 2013

Gavina cendrosa al Besòs


La Gavina cendrosa (Larus canus) és un hivernant escàs però regular a Catalunya. Està molt lligada als ambientes litorals, i la seva presència a l’interior és més rara. La població hivernal s’ha calculat en uns 38-48 exs. (Álvarez-Cros, C. Gavina cendrosa Larus canus. In: Herrando, S., Brotons, L.; Estrada, J.; Guallar, S. & Anton, M (eds.) 2011. Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009. Institut Català d’Ornitològia / Lynx Edicions, Barcelona).

Consultant els anuaris, la seva presencia a Barcelona s’ha regularizat els darrers nanys. La data més primerenca és de principis d’octubre i la més tardana, de finals d’abril. La majoria d’observacions però es concentren durant el periode hivernal, principalment al més de gener. La zona amb més registres és el tram final del riu Besòs i especialment la seva desembocadura. Tanmateix també hi ha registres puntuals al port de Barcelona i al parc de Diagonal Mar.

Pel que fa a l’edat dels exemplars observats, majoritàriament  són aus de 1r hivern, tret d’una citació d’un exemplar de 2n hivern el 22/I/2002 (Larruy, X. 2006. Gavina cendrosa Larus canus. In: Sales, S. (ed.). Anuari d’Ornitologia de Catalunya. 2002-2006. P. 279. Barcelona: Institut Català d’Ornitologia), i d’un adult al par de Diagonal Mar, que es va veure diverses vegades entre l’11/I i el 6/III/2006 (Ramos, R. 2006. Gavina cendrosa Larus canus. In: Sales, S. (ed.). Anuari d’Ornitologia de Catalunya. 2002-2006. Barcelona: Institut Català d’Ornitologia).

Aquesta temporada un altre exemplar de 2n hivern està hivernant a Barcelona. El va trobar el Xavi Larruy el 28/XII/2012 al riu Besòs. D’ençà aleshores roman per la zona i es mou entre aquest riu i l’estany del parc Diagonal Mar.

Aquí us deixo unes fotos d’aquest mateix matí.