L'ORNITONIGMA

divendres, 14 de setembre de 2012

Solució a l'ornitonigma d'abril: Ànec xiulador


En la determinació d’una espècie té un paper clau la datació i el sexe (sempre que es pugui comprovar). A partir d’aquests dos factors, podrem avançar amb seguretat envers una identificació més fiable. L’ànec de la foto mostra un conjunt de caràcters que resulten valiosos en aquest sentit. D’una banda el contrast de colors ens indica que es tracta d’un mascle, ja que les femelles de les espècies propusades presenten plomatges críptics de tons marronosós. On més es nota aquest contrast és a la “popa”, que és bàsicament negra, la qual en la part inferior contrasta molt amb el ventre blanc. Aquest caràcter ens ajuda, a més a més, a descartar dues de les espècies propusades, l’Ànec collverd (Anas plathyrhynchos), que té les parts ventrals més grises i l’Ànec griset (A. strepera), en el qual el negre de les infracoberteres caudals s’estén cap al ventre de forma molt més pronunciada, on contrasta amb la resta del cos molt més gris. Els costats són grisos, com gran part de les parts superiors. Les terciàries, llargues i punxagudes, són negres amb una vora pàl·lida i  la cua és llarga i punxaguda, però no prou llarga como per tractar-se d’un Ànec cuallarg (Anas acuta). La part del cap que se li veu és fosca, d’un to marronós.

Si ens hi fixem, veiem que sembla tenir-ne trets d’inmaduresa, que ens pot portar a pensar que no es tracta d’un mascle adult. S’aprecia molt bé a les infra i supracoverteres caudals i als costats on es veuen tons castanys i plomes marrons negroses amb vores pàl·lides. Hi ha però un tret prou diagnòstic que ens indica que és un adult. Es tracta de la linea horitzontal blanca que formen les cobertores alars. En el cas que fos un 1r hivern, haurien de ser-ne grises.

Doncs bé, després d’aquesta breu anàlisi podem dir que l’ocell de la foto és un Ànec xiulador (Anas penelope), que va ser observat i fotografiat a la maresma del Remolar, Delta del Llobregat (Barcelona).