L'ORNITONIGMA

dijous, 28 de febrer de 2008

Historial Larus melanocephalus ISNC

Aquest exemplar va ser anellat com adult el 06/09/05 a Valli di Comacchio, Saline di Comacchio (Comacchio, Italia). Uns mesos després, al desembre, va ser observat a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on hi va romandre tot l’hivern fins al febrer. Va tornar a hivernar-hi durant el periode 2006/07, quan va ser localitzat la segona quinzena de novembre i vist per última vegada a finals de febrer. Pel que fa a l’hivern 2007/08, no n’hi ha observacions, tret la del 21 de febrer, que més aviat correspon al periode migratori prenupcial.

Vull agrair a Adriano de Faveri tota la informació facilitada.